Մեզի հաղորդուած անձնական տուեալներէն ո՛չ մէկը կը վաճառուի, կը վարձուի երրորդ անձերու, կամ կը փոխանակուի անոնց հետ, այլ՝ անոնք կ՛օգտագործուին միա՛յն յանձնուած վաւերաթուղներու արխիւագրման նպատակով եւ ընկերակցութեան՝ հաղորդակցութեան կարիքներուն համար:

ԱՐԱՄ ընկերակցութիւն

8, bis Place Pelabon
13013 - Marseille
FRANCE
+33 4 91 06 57 36
+33 6 16 46 52 52 (ՄԻԱՅՆ մամուլը)