Dernières actualités

Derniers Vinyls

ԱՐԱՄ-ի մասին

Հետազօտութեան եւ հայկական յիշողութեան արխիւներու միութիւնը (ARAM) կը հաւաքէ արխիւներ եւ կը թուանշագրէ գիրքեր, քարտէզներ, ձեռագրեր, վկայութիւններ, նկարներ: Կը թուանշագրէ նաեւ ամէն վաւերագրութիւն Հայաստանի վերաբերեալ ինչպէս նաեւ Անատօլուի հայերու [1894-96 եւ 1909-ի Օսմանեան ջարդերու ընթացքին], “Երիտասարդ Թուրքերու” կողմէ գործուած 1915-ի ցեղասպանութեան եւ սփիւռքահայութեան պատմութեան ու մշակոյթի մասին մասնաւորաբար Ֆրանսայի եւ Եւրոպայի մէջ:

Միութեան նպատակն է արժեւորել իր ունեցած մեծագոյն թիւով վաւերագրերը որպէսզի շատերը կարենան ձրիաբար անոնցմէ օգտուիլ մասնաւորաբար թուանշագրական միջոցներով: Բազմավաստակ գործ մըն է որ կը փորձենք կատարել լաւագոյն պայմաններով: