Documents d'identité

Մարսիլիոյ շրջանը հաստատուած հայ համայնքին վերաբերող վաւերագրերու հանգանակութեան, թուայնացման եւ կայքէջի վրայ հրապարակման աշխատանքը կը կազմէ ԱՐԱՄ ընկերակցութեան գործունէութեան առանցքը: Նաեւ, այս բաժնին մէջ գտնուող վաւերագրերը բացառիկ են իրենց եզակի բնոյթով եւ անփոխարինելի հանգամանքով: Անոնք կը հանդիսանան Պատմութեան փոթորիկներուն ենթարկուած այրերու եւ կիներու իւրայատուկ ճակատագիրը միացնող ուղղակի կապ մը, նշումովը անոնց անուններուն, ծննդեան վայրերուն, ինչպէս նաեւ արհեստներուն, զորս անոնք կը կիրարկէին հոն՝ Անատոլիոյ մէջ 1915-ի Ցեղասպանութենէն առաջ, որ իրենց Երկիրն էր, եւ զորս կիրարկեցին այն երկրին՝ Ֆրանսայի մէջ, որ պիտի դառնար իրենցը: Ձեր որոնումներու ընթացքին՝ այս կայքէջին մէջ ներմուծուած որոնումի գործիքը պիտի օգնէ ձեզի:
Ցաւօք, որեւէ արդիւնք չգտնուեցաւ