1 - Տեղեկութիւններ՝ նպաստողին մասին

2 - Տեղեկութիւններ՝ վաւերագրին մասին

Մեզի հաղորդուած անձնական տուեալներէն ո՛չ մէկը կը վաճառուի, կը վարձուի երրորդ անձերու, կամ կը փոխանակուի անոնց հետ, այլ՝ անոնք կ՛օգտագործուին միա՛յն յանձնուած վաւերաթուղներու արխիւագրման նպատակով եւ ընկերակցութեան՝ հաղորդակցութեան կարիքներուն համար: