Écrivain né à Constantinople en 1898. – Arrive en France en 1923.

Երկեր.-

ՅԱՌԱՋ

ARAMը ձեռնարկեց Յառաջ թերթի բոլոր թիւերուն թուանշագրութեան: Այս գործը զանազան հանգրուաններով սկսաւ 2011- ին:

Միութիւնը թերթին ամբողջ հաւաքածոն ունի եւ Տիկին Արփիկ Միսակեանէն արտօնութիւն առած է թուանշագրութիւնը իրագործելու ու տարածումը webaram.com կայքին վրայ:

Համագործակցութիւն մը հաստատուած է BULAC-ի հետ թուանշագրութիւնը լաւագոյն պայմաններու մէջ կատարելու համար: