Écrivain et médecin psychiatre. – Arrive en France en 1923. – Fondateur de la revue médicale “Hay Pouj”. Collaborateur de “Haratch”.

Երկեր.-

ՅԱՌԱՋ

ARAMը ձեռնարկեց Յառաջ թերթի բոլոր թիւերուն թուանշագրութեան: Այս գործը զանազան հանգրուաններով սկսաւ 2011- ին:

Միութիւնը թերթին ամբողջ հաւաքածոն ունի եւ Տիկին Արփիկ Միսակեանէն արտօնութիւն առած է թուանշագրութիւնը իրագործելու ու տարածումը webaram.com կայքին վրայ:

Համագործակցութիւն մը հաստատուած է BULAC-ի հետ թուանշագրութիւնը լաւագոյն պայմաններու մէջ կատարելու համար: