Նօթեր երկին մասին.–

Istituto di Materie Umanistische, Facolta di Architettura, Politecnico di Milano

Accademia delle Scienze Armenia S.S.R.

 

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1974
Էջերու թիւը 100
Երկրորդական խորագիր (ենթախորագիր) Ricerca Sull'Architettura Armena
Երրորդական խորագիր Bibliografia
Support-ի ձեւաչափը 21 x 29
Colume-ի տեսակը Relié
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Français

Հեղինակներ.–