The centenary record of Turkey 1822 – 1922. 32 pages.
Pamphlet with printed wraps.
Published by Commemorative Committee on the 50th Anniversary of the Turkish Massacres of the Armenians, Boston, 1965.

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1965
Էջերու թիւը 32
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–