99, Աքսորի դիմանկարներ – Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների 99 լուսանկար

ԱԼՓՈՒՆԱՐՅԱՆ Ավետիս

ԱԼՓՈՒՆԱՐՅԱՆ Ավետիս

11 ապրիլ 1901

Դիարբեքիր

Voir

ԱՂԱՃԱՆՅԱՆ Հայկանուշ

ԱՂԱՃԱՆՅԱՆ Հայկանուշ

29 նոյեմբեր 1892

Խարբերդ

Voir

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ Անդրանիկ

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ Անդրանիկ

7 մայիս 1886

Մուշ

Voir

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Սյուզան

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Սյուզան

4 հունիս 1909

Բաքիշեհիր

Voir

ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆ Սիրանուշ

ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆ Սիրանուշ

6 հոկտեմբեր 1912

Բալու

Voir

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Վարդանուշ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Վարդանուշ

12 մարտ 1905

Խարբերդ

Voir

ԱՐԲՈՅԱՆ Արտաշես

ԱՐԲՈՅԱՆ Արտաշես

9 սեպտեմբեր 1906

Գյուրյուն

Voir

ԱՐԴԻՆՅԱՆ Մովսես

ԱՐԴԻՆՅԱՆ Մովսես

12 նոյեմբեր 1899

Խարբերդ

Voir

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Երվանդ

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Երվանդ

2 հունվար 1908

Մուրատչայ

Voir

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Մարիամ

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Մարիամ

11 փետրվար 1894

Մուրատչայ

Voir

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Տիգրան

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Տիգրան

9 հունիս 1888

Մուրատչայ

Voir

ԱՐԹԻՆ-ՔՅՈՍԵՅԱՆ Սահակ

ԱՐԹԻՆ-ՔՅՈՍԵՅԱՆ Սահակ

17 սեպտեմբեր 1899

Սիվաս

Voir

ԳԱԼՈՒՍՏՅԱՆ Երվանդ

ԳԱԼՈՒՍՏՅԱՆ Երվանդ

10 մայիս 1910

Աֆյոնքարահիսար

Voir

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Կարապետ

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Կարապետ

6 դեկտեմբեր 1902

Բալու

Voir

ԵՐԱՄՅԱՆ Ասատուր

ԵՐԱՄՅԱՆ Ասատուր

7 ապրիլ 1903

Բալու

Voir

ԵՐԵՒԱՆՅԱՆ Պետրոս

ԵՐԵՒԱՆՅԱՆ Պետրոս

7 մարտ 1912

Ադանա

Voir

ԹՈՂԻԿՅԱՆ Ալիս

ԹՈՂԻԿՅԱՆ Ալիս

3 մարտ 1910

Սիվաս

Voir

ԹՈՍՈՒՆՅԱՆ Լուսաբեր

ԹՈՍՈՒՆՅԱՆ Լուսաբեր

2 հունիս 1912

Աֆյոնքարահիսար

Voir

ԹՈՒՖԵՔՉՅԱՆ Արշակ

ԹՈՒՖԵՔՉՅԱՆ Արշակ

10 մայիս 1886

Աքշեհիր

Voir

ԺԱՄԿՈՉՅԱՆ Կարնիկ

ԺԱՄԿՈՉՅԱՆ Կարնիկ

9 հոկտեմբեր 1909

Քարադերե

Voir

ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ Սաթենիկ

ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ Սաթենիկ

29 նոյեմբեր 1907

Խարբերդ

Voir

ԿԱԼՈՒՊՅԱՆ Օննիկ

ԿԱԼՈՒՊՅԱՆ Օննիկ

6 հոկտեմբեր 1910

Ակն

Voir

ԿԱՆԱՉՅԱՆ Իպրակիե

ԿԱՆԱՉՅԱՆ Իպրակիե

5 ապրիլ 1902

Չորում

Voir

ԿՅՈՒԼՅԱՆ Մարիամ

ԿՅՈՒԼՅԱՆ Մարիամ

9 նոյեմբեր 1904

Սիվաս

Voir

ԿՈՇԿԱՐՅԱՆ Ագապի

ԿՈՇԿԱՐՅԱՆ Ագապի

12 հունվար 1905

Խարբերդ

Voir

ԿՈՇԿԱՐՅԱՆ Պողոս

ԿՈՇԿԱՐՅԱՆ Պողոս

12 ապրիլ 1906

Խարբերդ

Voir

ՀԱՃԻԽԱՉԵՐՅԱՆ Սուլթան

ՀԱՃԻԽԱՉԵՐՅԱՆ Սուլթան

13 մայիս 1884

Կեսարիա

Voir

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱԱՆ Արթին

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱԱՆ Արթին

14 սեպտեմբեր 1890

Մուրատչայ

Voir

ՀԱՉԱՅԱՆ Մինաս

ՀԱՉԱՅԱՆ Մինաս

20 մայիս 1904

Սիվաս

Voir

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ Ղուկաս

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ Ղուկաս

5 հոկտեմբեր 1909

Բալու

Voir

ՃԱՆՈՅԱՆ Լեւոն

ՃԱՆՈՅԱՆ Լեւոն

6 մայիս 1896

Մարաշ

Voir

ՃԱՆՈՅԱՆ Մարիցա

ՃԱՆՈՅԱՆ Մարիցա

12 հուլիս 1906

Մարաշ

Voir

ՃԱՆՈՅԱՆ Ռեպեկկա

ՃԱՆՈՅԱՆ Ռեպեկկա

17 նոյեմբեր 1861

Մարաշ

Voir

ՃԵՆԱՆՅԱՆ Հակոբ

ՃԵՆԱՆՅԱՆ Հակոբ

4 ապրիլ 1890

Մարաշ

Voir

ՃԵՏՔՅԱՆ Մինաս

ՃԵՏՔՅԱՆ Մինաս

02 օգոստոս 1896

Մուշ

Voir

ՃԻՐՃԻՐՅԱՆ Արթին

ՃԻՐՃԻՐՅԱՆ Արթին

17 օգոստոս 1888

Մուրատչայ

Voir

ՃԻՐՃԻՐՅԱՆ Պայծառ

ՃԻՐՃԻՐՅԱՆ Պայծառ

16 օգոստոս 1890

Մուրատչայ

Voir

ՃԻՐՃԻՐՅԱՆ Սարգիս

ՃԻՐՃԻՐՅԱՆ Սարգիս

18 ապրիլ 1906

Մուրատչայ

Voir

ՄԱՆԱՊԵՏՅԱՆ Արիստակես

ՄԱՆԱՊԵՏՅԱՆ Արիստակես

15 ապրիլ 1877

Բուրսա

Voir

ՄԱՆԱՊԵՏՅԱՆ Փայլաճուն

ՄԱՆԱՊԵՏՅԱՆ Փայլաճուն

25 դեկտեմբեր 1891

Բուրսա

Voir

ՄԱՐԱՊՅԱՆ Սարգիս

ՄԱՐԱՊՅԱՆ Սարգիս

12 ապրիլ 1904

Բալու

Voir

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ Ֆիլո

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ Ֆիլո

16 փետրվար1905

Խասգյուղ – Պոլիս

Voir

ՄԻԱՍԵՐՅԱՆ Մաքրուհի

ՄԻԱՍԵՐՅԱՆ Մաքրուհի

9 նոյեմբեր1913

Էրզուրում

Voir

ՄԻՀՐԱՆՅԱՆ Գալուստ

ՄԻՀՐԱՆՅԱՆ Գալուստ

9 ապրիլ 1902

Դիարբեքիր

Voir

ՄԻՆԱՍՅԱՆ  Կարապետ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ Կարապետ

9 մայիս 1886

Կեսարիա

Voir

ՄԻՆԱՍՅԱՆ Սեդրակ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ Սեդրակ

9 հունվար 1903

Կեսարիա

Voir

ՄՈՍԿՈՖՅԱՆ Տուտու

ՄՈՍԿՈՖՅԱՆ Տուտու

9 դեկտեմբեր 1888

Մարաշ

Voir

ՄՈՒՐԱՏՅԱՆ Մարտիրոս

ՄՈՒՐԱՏՅԱՆ Մարտիրոս

17 դեկտեմբեր 1907

Քլուղլու –Խարբերդ

Voir

ՅԱՐՃԱՆՅԱՆ Մարիամ

ՅԱՐՃԱՆՅԱՆ Մարիամ

5 օգոստոս 1903

Յոզղաթ

Voir

ՅԱՐՃԱՆՅԱՆ Փերուզ

ՅԱՐՃԱՆՅԱՆ Փերուզ

7 փետրվար 1894

Խարբերդ

Voir

ՆԱԼՊԱՆՏՅԱՆ Հովսեփ

ՆԱԼՊԱՆՏՅԱՆ Հովսեփ

6 ապրիլ 1903

Էրզուրում

Voir

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ Նշան

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ Նշան

15 հունիս 1908

Կեսարիա

Voir

ՆՈՐՍԵՍՅԱՆ Վիկտորիա

ՆՈՐՍԵՍՅԱՆ Վիկտորիա

6 մարտ 1898

Մադեն – Խարբերդ

Voir

ՇԱՀԻՆՅԱՆ Գարեգին

ՇԱՀԻՆՅԱՆ Գարեգին

13 հունվար 1909

Բալու

Voir

ՈՍԿԵՐԻՉՅԱՆ Նշան

ՈՍԿԵՐԻՉՅԱՆ Նշան

21 մայիս 1911

Խարբերդ

Voir

ՉԵԼԵՅԱՆ Հարություն

ՉԵԼԵՅԱՆ Հարություն

24 ապրիլ 1907

Բալու

Voir

ՊԱԼԱՊԱՆՅԱՆ Զարուհի

ՊԱԼԱՊԱՆՅԱՆ Զարուհի

12 ապրիլ 1876

Մուրատչայ

Voir

ՊԱԼԱՔՅԱՆ Կրիկորիս

ՊԱԼԱՔՅԱՆ Կրիկորիս

4 փետրվար 1877

Դոքադ

Voir

ՊԱԼՅԱՆ Իսկուհի

ՊԱԼՅԱՆ Իսկուհի

4 օգոստոս 1890

Աֆյոնքարահիսար

Voir

ՊԱԼՅԱՆ Խաչատուր

ՊԱԼՅԱՆ Խաչատուր

25 հունվար 1907

Բալու

Voir

ՊԱԼՅԱՆ Նազարեթ

ՊԱԼՅԱՆ Նազարեթ

4 օգոստոս 1915

Աֆյոնքարահիսար

Voir

ՊԱՔԱԼՅԱՆ Ազնիվ

ՊԱՔԱԼՅԱՆ Ազնիվ

14 փետրվար 1908

Դիարբեքիր

Voir

ՊԱՔԱԼՅԱՆ Նշան

ՊԱՔԱԼՅԱՆ Նշան

17 հուլիս 1896

Դիարբեքիր

Voir

ՊԱՔԱԼՅԱՆ Սիրանուշ

ՊԱՔԱԼՅԱՆ Սիրանուշ

25 օգոստոս 1905

Էրզուրում

Voir

ՊԵՅԼԵՐՅԱՆ Աբրահամ

ՊԵՅԼԵՐՅԱՆ Աբրահամ

2 մայիս 1905

Պարտիզակ

Voir

ՊԵՏԻԿՅԱՆ Աննա

ՊԵՏԻԿՅԱՆ Աննա

9 մայիս 1894

Բալու

Voir

ՊԵՏԻԿՅԱՆ Թուրֆանտա

ՊԵՏԻԿՅԱՆ Թուրֆանտա

1 հունվար 1881

Բալու

Voir

ՊԵՏԻԿՅԱՆ Նազելի

ՊԵՏԻԿՅԱՆ Նազելի

6 սեպտեմբեր1906

Բալու

Voir

ՊԵՐՊԵՐՅԱՆ Կատար

ՊԵՐՊԵՐՅԱՆ Կատար

6 հունվար 1907

Քարադիյե

Voir

ՍԱՆՏԵԿՅԱՆ Զարուհի

ՍԱՆՏԵԿՅԱՆ Զարուհի

17 նոյեմբեր 1899

Քյոթահյա

Voir

ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ Գեւորգ

ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ Գեւորգ

9 հուլիս 1900

Կեսարիա

Voir

ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ Կիրակոս

ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ Կիրակոս

9 օգոստոս 1898

Կեսարիա

Voir

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Մաթիլտ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Մաթիլտ

18 մայիս 1901

Հալեպ

Voir

ՏԱՂՅԱՆ Զապել

ՏԱՂՅԱՆ Զապել

15 մայիս 1909

Բալու

Voir

ՏԱՂՅԱՆ Պայծառ

ՏԱՂՅԱՆ Պայծառ

10 մարտ 1912

Բալու

Voir

ՏԱՂՅԱՆ Սուլթան

ՏԱՂՅԱՆ Սուլթան

1 նոյեմբեր 1910

Բալու

Voir

ՏԱՄԱՏՅԱՆ Ամպեր

ՏԱՄԱՏՅԱՆ Ամպեր

18 ապրիլ 1878

Կոնստանդնուպոլիս

Voir

ՏԱՐԱՔԻՖՅԱՆ Նեւրիկ

ՏԱՐԱՔԻՖՅԱՆ Նեւրիկ

16 հուլիս 1895

Մուրատչայ

Voir

ՏԱՔԵՍՅԱՆ Վարդուհի

ՏԱՔԵՍՅԱՆ Վարդուհի

10 նոյեմբեր 1909

Սիվաս

Voir

ՏԵՐ ԹՈՐՈՍՅԱՆ Զարուհի

ՏԵՐ ԹՈՐՈՍՅԱՆ Զարուհի

15 սեպտեմբեր 1892

Զմյուռնիա

Voir

ՏԵՐ ՊՈՂՈՍՅԱՆ Վարազդատ

ՏԵՐ ՊՈՂՈՍՅԱՆ Վարազդատ

9 հոկտեմբեր 1910

Քղի

Voir

ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ Արսեն

ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ Արսեն

15 մայիս 1909

Սիվաս

Voir

ՏԻՐԱՏՈՒՐՅԱՆ Թորոս

ՏԻՐԱՏՈՒՐՅԱՆ Թորոս

3 փետրվար 1901

Բալու

Voir

ՏԻՐԱՏՈՒՐՅԱՆ Կարապետ

ՏԻՐԱՏՈՒՐՅԱՆ Կարապետ

7 մայիս 1896

Բալու

Voir

ՏՈՂՐԱՄԱՃՅԱՆ Մելինե

ՏՈՂՐԱՄԱՃՅԱՆ Մելինե

5 փետրվար 1900

Իզմիթ

Voir

ՏՈՆԻԿՅԱՆ Կարապետ

ՏՈՆԻԿՅԱՆ Կարապետ

5 օգոստոս 1898

Բալու

Voir

ՓԱՐՇԻԿՅԱՆ Թուրֆանտա

ՓԱՐՇԻԿՅԱՆ Թուրֆանտա

21 մայիս 1917

Բալու

Voir

ՓԱՓԱԶՅԱՆ Վահրամ

ՓԱՓԱԶՅԱՆ Վահրամ

22 սեպտեմբեր 1895

Իզմիթ

Voir

ՓԵՔՄԵԶՅԱՆ Սարգիս

ՓԵՔՄԵԶՅԱՆ Սարգիս

15 օգոստոս 1904

Իզմիթ

Voir

ՔԱԶԱՐՅԱՆ Հակոբ

ՔԱԶԱՐՅԱՆ Հակոբ

6 ապրիլ 1902

Բարթին

Voir

ՔԱԶԱՐՅԱՆ Մարիամ

ՔԱԶԱՐՅԱՆ Մարիամ

6 հուլիս 1902

Բարթին

Voir

ՔԱՐԱՅԱՆ Մկրտիչ

ՔԱՐԱՅԱՆ Մկրտիչ

18 հոկտեմբեր 1908

Զմյուռնիա

Voir

ՔԱՐԱՅԱՆ Վսրդանուշ

ՔԱՐԱՅԱՆ Վսրդանուշ

10 դեկտեմբեր 1912

Զմյուռնիա

Voir

ՔԵԶԵՐՅԱՆ Հեղինե

ՔԵԶԵՐՅԱՆ Հեղինե

17 փետրվար 1896

Սիվաս

Voir

ՔԼԱՆՅԱՆ Ալմաստ

ՔԼԱՆՅԱՆ Ալմաստ

7 ապրիլ 1905

Բալու

Voir

ՔՅՈՒՐՔՃՅԱՆ Հմայակ

ՔՅՈՒՐՔՃՅԱՆ Հմայակ

31 հունվար 1898

Սիվաս

Voir

ՔՈՒՐՈՒՅԱՆ Տարոն

ՔՈՒՐՈՒՅԱՆ Տարոն

30 հուլիս 1904

Պարտիզակ

Voir

ՕՀԱՆՅԱՆ Հայկ

ՕՀԱՆՅԱՆ Հայկ

7 նոյեմբեր 1915

Էրեղի

Voir