TABLE DES MATIERES

Enfance

Jeunesse

“Tu seras Sultan”

Sultanat de Mourad

Magie

Avènement

Absolutisme

Gangrène

Le Victorieux

Ali-Suavi

Le Congrès de Berlin

Ingratitude

Yildiz

Le Harem

Egypte et Arménie

Préliminaires

Politique Intérieure

Les Allemands en Turquie

Guilaume II

Massacres

Dans les rues de Constantinople

Après l’orage

Incident d’Alcove

Promettre et tenir

Le Sultan rouge

Mort de Mourad

Union et Progrès

La fin d’un règne

La fin d’une vie

Նօթեր երկին մասին.–

Préface du Colonel Léon Lamouche

Նօթեր որոնումին մասին.–

Աբդուլ Համիդ II
1842 թ., Ստամբուլ – 1918 թ., Ստամբուլ

Աբդուլ Համիդ II-ը օսմանյան Թուրքիայի սուլթանն էր 1876–1909 թթ-ին. նրա օրոք հայոց ազգային-ազատագրական շարժումները ճնշելու թուրքական ավանդական քաղաքականության մեջ սկզբնավորվել են զանգվածային կոտորածները:

Աբդուլ Համիդ II-ը կառավարման սկզբնական շրջանում եղել է բարենորոգումների և սահմանադրական կարգի կողմնակից. 1876 թ-ի դեկտեմբերի 23-ին հռչակել է օսմանյան սահմանադրությունը: Սակայն 1878 թ-ին ցրել է խորհրդարանը, հաստատել ռազմաոստիկանական վարչակարգ, որը հայտնի է «զուլում» անունով: Դաժանորեն ճնշել է բուլղարների, մակեդոնացիների, արաբների, հայերի ազատագրական շարժումները, հաստատել է խիստ գրաքննություն, արգելել «ազատություն», «իրավունք», «հավասարություն», «Հայաստան» և նման այլ հասկացությունների գործածությունը: 1890-ական թվականներին պանիսլամիզմը (համաիսլամականություն) Օսմանյան կայսրությունում հիմնական քաղաքական ուղղությունն էր, որի հիմքում իսլամ դավանող ժողովուրդների քաղաքական միավորման և պանթուրքիզմի՝ թուրքալեզու ժողովուրդներին մեկ պետության մեջ միավորման գաղափարախոսությունն է:

Աբդուլ Համիդ II-ի օրոք շարունակվել է Օսմանյան կայսրության անկումը. Անգլիան գրավել է Կիպրոսն ու Եգիպտոսը, Ֆրանսիան՝ Թունիսը: 1877–78 թթ-ի ռուս-թուրքական պատերազմի հետևանքով ազատագրվել են եվրոպական մի շարք ժողովուրդներ, Ռուսաստանին են անցել Կարսը, Արդահանը և Բաթումը: Սան Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրերով (1878 թ.) սուլթանը պարտավորվել է բարենորոգումներ կատարել Թրակիայում, Մակեդոնիայում, Ալբանիայում և երկրի հայաբնակ նահանգներում: Սակայն դրան հետևել են հայերի կոտորածները, որոնք մեծ չափերի են հասել 1894–96 թթ-ին. բնաջնջվել է ավելի քան 300 հզ. մարդ: Դա արևմտահայության առաջին ցեղասպանությունն էր: Ջարդերն իրագործել են թուրքական զորքերը և հատուկ ստեղծված հեծելագնդերը, որոնք սուլթանը կոչել է իր անունով` «համիդիե»:

Այդ արյունալի գործունեության համար Աբդուլ Համիդին տվել են Կարմիր սուլթան մականունը: Երիտթուրքերի հեղաշրջումից (1908 թ.) հետո Աբդուլ Համիդը հարկադրված վերականգնել է 1876 թ-ի սահմանադրությունը, սակայն 1909 թ-ի մարտի 31-ին իր կազմակերպած հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո՝ ապրիլի 28-ին, գահազրկվել է և աքսորվել:

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1936
Էջերու թիւը 243
Երկրորդական խորագիր (ենթախորագիր) BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE
Երրորդական խորագիր Le Sultan Rouge
Հրատարակիչ Payot
Հրատարակուած քաղաքը Paris
Support-ի ձեւաչափը 22x14
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Լեզուներ
  • Français

Հեղինակներ.–