Test cases for the conscience of humanity. Armenia 1915. Cyprus 1974.
By Bishop Nerses Pakhdikian, Vicar-General of the Armenian Church in Cyprus.
24 pages. 1975

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1975
Էջերու թիւը 24
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–