“Armenian Association for Academic Partnership and Support” (ARMACAD) is a non governmental, non-commercial organization, which unifies qualified specialists carrying out academic activity in the sphere of humanities and social sciences in Armenia as well as abroad, representing and protecting their rights and interests.

The Organization operates in the Republic of Armenia.

ԱՐՄԱԿԱԴը 2007թ. հիմնադրված կրթական, ակադեմիական, դրամաշնորհային և աշխատանքային հայտարարությունների տարածման ցանց է, որի անդամներն ամենօրյա պարբերականությամբ ստանում են իրենց մասնագիտական և գիտակրթական պահանջներին համապատասխան հայտարարություններ:

https://armacad.info/

Informations sur le livre :

Année 2007
Editeur Armenian Association for Academic Partnership and Support
Ville éditeur Erevan
Types de travail
Types de document
Langues
  • Anglais
  • Arménien