With this memorandum, at the 50th anniversary of Armenian genocide, the delegation of Armenian republic, want to awake the world on the rights and revendications of armenian people.
Published in Paris, 1965. 26 pages.

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1965
Էջերու թիւը 26
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–