Makhmour aghtchig

Ensemble d’état d’Arménie

Տեղեկութիւններ.–

Նուագել (ձայնային)
Thèmes
Թարգմանուած խորագիր Douce fille
Տարի 1966
Բնօրինակի թիւ 5289-56 N°36349
Ձեւաչափ 78T
Երես (vinyl) B
Հրատարակիչ Usine de production l'union Soviétique
Ձեւեր
Երաժիշտներ
Գործիքներ
Տեւողութիւն 03:24

Dans la même thématique:

Avec les mêmes musiciens: