Noubar Noubar

Chœurs de chants traditionnel d’Arménie

Տեղեկութիւններ.–

Նուագել (ձայնային)
Thèmes
Թարգմանուած խորագիր Prénom
Տարի 1967
Բնօրինակի թիւ 5280-50 N°23510
Ձեւաչափ 33T
Երես (vinyl) B
Հրատարակիչ CCCP
Ձեւեր
Երաժիշտներ
Գործիքներ
Տեւողութիւն 02:37

Dans la même thématique:

Avec les mêmes musiciens: