Ouchartsanér

Orchestre traditionnel de la radio télévision d’Aménie.

Տեղեկութիւններ.–

Նուագել (ձայնային)
Thèmes
Թարգմանուած խորագիր Les monuments
Տարի 1974
Բնօրինակի թիւ Label CDX 74747 DP
Ձեւաչափ 33T
Երես (vinyl) B
Հրատարակիչ Le chant du monde
Ձեւեր
Երաժիշտներ
Գործիքներ
Տեւողութիւն 05:03

Dans la même thématique:

Avec les mêmes musiciens: