Tché ou tchém

Ensemble instrumental d’Arménie.

Տեղեկութիւններ.–

Նուագել (ձայնային)
Thèmes
Թարգմանուած խորագիր Non et non
Տարի 1972
Բնօրինակի թիւ PM 644 521023/5
Ձեւաչափ 78T
Երես (vinyl) B
Հրատարակիչ Le chant du monde
Ձեւեր
Երաժիշտներ
Գործիքներ
Տեւողութիւն 02:49

Dans la même thématique:

Avec les mêmes musiciens: